Výsledek z tréninku Čimice: Martina Hanzlíčková

Čas
Chybějící kontroly -20
Poznámka
Umístění 58. (.)
Body 43
Poznámka -20
Dětská trať
Junior?