Výsledek z tréninku Okolo Nočního Hrádku 14.1.-17.1. (Krčák): Iva Mědílková

Čas 02:10:01
Chybějící kontroly 0
Poznámka
Umístění 10. (1.)
Body 91
Poznámka
Trať M
Junior?