Výsledek z tréninku Okolo Kbel 6.1. - 17.1. (Kbely): Iva Mědílková

Čas 02:15:42
Chybějící kontroly 0
Poznámka
Umístění 5. (1.)
Body 96
Poznámka 0
Dětská trať
Junior?