Přibylová Eva

Jméno Přibylová Eva
Eva Přibylová

Žena?
tréninky pořádání (tréninky celkem) body pořadí ženy
2016 1 (15) 40 b 218–220. (55.)
2015 1 (20) 30 b 224–226. (61.)
2012 1 (17) 54 b 257–261. (61–62.)
2011 1 (13) 1 b 194–196. (52–53.)
Celkem 4 0 (65)