Výsledek z tréninku Okolo Nočního Hrádku 14.1.-17.1. (Krčák): Jitka Tili Akrmanová

Čas 02:25:40
Chybějící kontroly 0
Poznámka
Umístění 12. (2.)
Body 89
Poznámka 0
Dětská trať
Junior?