Výsledek z tréninku Okolo Kbel 6.1. - 17.1. (Kbely): Jitka Tili Akrmanová

Čas 02:18:56
Chybějící kontroly 0
Poznámka
Umístění 7. (2.)
Body 94
Poznámka 0
Dětská trať
Junior?